Publications

BOOKS

 1. Els càtars: 50 indrets del catarisme occitanocatalà. Fotos de Chopo García-Die. (Barcelona: Cossetània, 2023).
 2. Les transformacions d’Aristòtil. Filosofia natural i medicina a Montpeller: el cas d’Arnau de Vilanova (c. 1240-1311). Premi de Filosofia Joaquim Carreras i Artau 2017 de l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona: Institut d’Estudis catalans, 2020) (google books)
 3. La Invenció dels càtars. La veritable història dels bons homes a Catalunya (Barcelona: Angle editorial 2016) (link)
 4. [with E. Berga, S. Cingolani] L’herètica pravitat a la Corona d’Aragó: Documents sobre càtars, valdesos i altres heretges (1155-1324). Col·lecció “Diplomataris” 69 i 70 (Barcelona: Fundació Noguera 2015) (PDF 1) | (PDF 2)
 5. Cátaros e Inquisición en los reinos hispánicos (siglos XII-XIV) (Madrid: Cátedra, 2012) (link)

Articles in Scientific Journals

 1. [with S. Cingolani, R. Álvarez] «El directori inquisitorial de Pere d’Albalat i Ramon de Penyafort: estudi, edició i traducció», Magnificat Cultura i Literatura Medievals 9 (2022): 1-40 (PDF)
 2. «La confiscación de bienes a los herejes en la Corona de Aragón (siglo XIII)». Studi Storici. «I beni degli eretici: modelli di gestione tra implicazioni politiche e ricadute socio-economiche della repressione nell’Europa medievale (secc. XIII-XIV)» 62/3 (2021): 587-614 (link)
 3. «Concerning an Aspect of the Historiography of Catharism». Enrahonar. An International Journal of Theoretical and Practical Reason 66, 2021, pp. 213-218 (link)
 4. «L’assimilació dels llibres sobre els animals d’Aristòtil en la medicina d’Arnau de Vilanova (c. 1240-1311)», Dynamis. Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam 35/1 (2015): 35-55. (PDF)
 5. «Aristotle in the medical works of Arnau de Vilanova (c. 1240-1311)», Early Science and Medicine. A Journal for the Study of Science, Technology and Medicine in the Pre-modern Period 19/3 (2014): 236-257. (PDF)
 6. «Ramon de Penyafort i el procediment inquisitorial contra els heretges», Revista de Dret Històric Català 13 (2014): 143-176. (PDF)
 7. «La construcció de la memòria dels càtars i els valdesos a la Corona d’Aragó als segles XVI i XVII», Revista Catalana de Teologia. Miscel·lània d’homenatge al prof. Dr. Josep Perarnau i Espelt 38/2 (2013): 919-943. (PDF)
 8. «Una breve disertación sobre los valdenses de Josep Mercader (1764)», Hispania Sacra 129/1 (2012): 279-307. (PDF)
 9. «Historiografía del catarismo en Cataluña. Estudios y documentos (siglo xiii)», Acta Historica et Archeologica Mediaevalia 30 (2009-2010): 375- 408.
 10. «Durand de Huesca y la lucha contra el catarismo en la Corona de Aragón», Anuario de Estudios Medievales 39/1 (2009): 3-25.

Publications resulting from congresses

 1. [with C. López] «El Libellus de confortatione visus secundum sex res non naturales atribuït a Arnau de Vilanova». La recepció de l’obra d’Arnau de Vilanova. Actes de la «IV Trobada Internacional d’Estudis sobre Arnau de Vilanova». IV Trobada Internacional d’estudis sobre Arnau de Vilanova. Arxiu  Barcelona: IEC, 2022, pp. 89-98.
 2. «Arnau de Vilanova y las consideraciones médicas sobre el sueño y la vigilia», I Convegno Internazionale di studio su Arnaldo da Villanova “Arnaldo da Villanova e la Sicilia”, 7-9 maig 2015 Montalbano Elicona, Palermo: Officina di Studi Medievali (Biblioteca dell’Officina di Studi Medievali, 20), 2017, pp. 65-76.
 3. «Algunes teories de la Física d’Aristòtil aplicades a la medicina d’Arnau de Vilanova», Medievalia 18/1 «III Simposi científic de l’Institut d’Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona» (2015): 189-197. (PDF)
 4. «La législation contre l’hérésie dans la Couronne d’Aragon au temps du roi Pierre II d’Aragon», Le Temps de la Bataille de Muret (12 septembre 1213). Actes du 61e congrès de la Fédération historique de Midi-Pyrénées, Muret 13-15 septembre 2013. J. Le Pottier, J. Poumarède, C. Marquez et R. Souriac (eds.), Société d’Études de Comminges, 2014, pp. 219-230.
 5. «Arnau de Vilanova and Bernard de Gordon: similarities and differences in the use of Aristotle in the medical works (1270-1320)», Medievalia 16 «Simposi científic de l’Institut d’Estudis Medievals de la Universitat Autònoma de Barcelona» (2013): 65-70 [Also published in: J. Curbet i A. Reche (eds.), Transition, Mobility and Change in Medieval Culture (Santa Coloma de Queralt: Obrador Edèndum 2014), pp. 83-88]. (PDF)

Books chapters

 1. «El convent de Santa Caterina i Ramon de Penyafort: balanç sobre la transmissió d’alguns documents inquisitorials perduts», In: El convent i l’església de Santa Caterina de Barcelona. Un patrimoni enderrocat. III Jornades de les basíliques històriques de Barcelona (15 i 16 de novembre de 2018), Barcelona, 2020, pp. 59-76 (PDF).
 2. «Nota sobre la tradición manuscrita del directorio inquisitorial de Ramon de Penyafort y la edición de Francisco Peña (1578)», In: R. M. Alabrús et al., Pasados y presente. Estudios para el profesor Ricardo García Cárcel, Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona 2020, pp. 673-680. (PDF)
 3. «Walter U. Pagel y el tratamiento historiográfico de Paracelso», In: M. Peña, D. Moreno (eds.), Diálogos con la Historia. Ricardo García Cárcel y el oficio de historiador, Cátedra, 2019, pp. 99-105. (link)
 4. «Els càtars a la província eclesiàstica de Tarragona», In: Les minories socials i la justícia. Època medieval i moderna, Tarragona: Arxiu Arxidiocesà de Tarragona, 2018, pp. 71-104. (PDF)
 5. «L’esclavitud a través dels segles: textos i testimonis», In: J. Savall (dir.), Les routes de l’Esclavage (1444-1888), Bellaterra: Sonjade (Alia Vox) 2016, pp. 77-90. Text translated into French (77-90), English (160-173), Spanish (243-256), Catalan (326-340), Deutsch (413-426) and Italian (493-506).
 6. [with M. Forcano] «Guerra i Pau en la nostra història / Cronologia: Guerra i Pau a l’Europa del Barroc», In: J. Savall (dir.), Guerre et Paix dans l’Europe du Baroque (Alia Vox, 2015), pp. 38/46-45/49. Text translated into French (38-45/46-49), English (92-99/100-103), Spanish (146-153/146-153), Catalan (200-207/208-212), Deutsch (254-261/262-265) and Italian (310-317/318-321).
 7. «Els càtars i els inicis de la inquisició a Catalunya», In: J. Serrano (ed.), Els càtars, una ruta a Catalunya. En el VIII centenari de la batalla de Muret 1213-2013 (Caseres: Ajuntament de Caseres 2014), pp. 39-51.
 8. «La història de Joana d’Arc», In: J. Savall (dir.), Jeanne d’Arc. Batailles et Prisons (Alia Vox, 2012), pp. 64-73. Text translated into French (64-73), English (143-151), Spanish (221-229), Catalan (287-305), Deutsch (377-385) and Italian (455-462).
 9. «Cronologia dels Balcans», In: J. Savall (dir.), Voix de la Mémoire. Bal·kan: Miel et Sang, Bellaterra: Sonjade (Alia Vox, 2012), pp. 53-61. Text translated into French (53-61), English (96-105), Spanish (139-147), Catalan (180-189), Deutsch (226-235), Italian (267-275), Bulgarian (310-319), Greek (356-365), Hungarian (399-407), Romany (437-447), Serbian (479-487) and Turkish (521-531).
 10. [with M. Forcano] «Chronologie», In: J. Savall (dir.), Mare Nostrum. Orient-Occident: Dialogue des musiques chrétiennes, musulmanes et juives autour de la Méditerrané (Alia Vox, 2011), pp. 44-52. Text translated into French (44-52), English (85-94), Spanish (125-134), Catalan (162-170), Deutsch (201-208), Italian (236-239), Turkish (276-286), Greek (319-327), Arabic (330-340) and Hebrew (380-390).
 11. «Prólogo», Giacomo Casanova, Soliloquio de un pensador. Translation: Conxa Grau i Joan Carles Otero (Sant Cugat: Arpegio, 2011) [978-84-938261-4-7].
 12. «Quan els pirineus no eren frontera», In: J. Savall (dir.), Le Royaume Oublié. La Tragédie Cathare. The Albigensian Crusade (Alia Vox, 2009), pp. 52-53.

Other publications

 1. «Cátaros. Los comienzos de la Inquisición», National Geographic Historia 237 (2023), pp. 84-97.
 2. «La piedra filosofal», National Geographic Historia 230 (2023), pp. 96-109.
 3. «Las grandes herejías: los cátaros», Desperta Ferro. Arqueología e Historia 46 (Herejías Medievales), diciembre 2022, pp. 14-20.
 4. «Montsegur: la derrota de los cátaros», National Geographic Historia 223, 2022), pp. 68-81.
 5. «La medicina en la Edad Media, ¿ciencia o arte?», Investigación y ciencia, n. 545, 2022 (link)
 6. «Albert Einstein, la creativitat i la música», Sonograma magazine. Revista de pensament musical i difusió cultural, 29 de juny de 2019 (link)
 7. «Arnau de Vilanova i la concepció de la medicina com a ciència aristotèlica», Mot so razo 16 (2017), pp. 55-60. (PDF)
 8. «Alfonso X el Sabio y el Renacimiento cultural del siglo XIII», J. Savall (dir.), Alfonso X el Sabio: Cantigas de Santa Maria (Alia Vox, 2017), pp. 18-19 [CD].
 9. «Paracelso: las batallas de un médico visionario», Historia National Geographic 152 (2016), pp. 10-13.
 10. «El legado de los cátaros», Historia National Geographic (2015), pp. 70-81 (link)
 11. «Lo pus franch rey Pere el Catòlic i la qüestió de l’heretgia a Catalunya (1196-1213)», Analecta Sacra Tarraconensia 87 (2014): 135-190. (PDF)
 12. [with M. Forcano] «Cronologia de Síria: 5.000 anys d’història i escriptura», J. Savall (dir.), Orient-Occident II. Hommage à la Syrie (Alia Vox, 2013), pp. 170-186 [CD].
 13. «Científicos del Renacimiento: Copérnico, Vesalio, Paracelso y Cardano», Historia National Geographic. Monográfico “Figuras del Renacimiento” maig 2013, pp. 60-71.
 14. [with M. Forcano] «Chronologie de La Capella Reial de Catalunya», J. Savall (dir.), La Capella Reial de Catalunya 25 anys (Alia Vox, 2013), pp. 578-594 [CD].
 15. «Sobre les propietats curatives de la música i el so al segle XVIII», Sonograma magazine. Revista de pensament musical i difusió cultural, 2 de gener de 2011. (link)
 16. «La rebelión de los Husitas», Historia National Geographic 86 (2011), pp. 20-22.
 17. «La leyenda del Grial. Anhelo de perfección», La Aventura de la Historia 134 (any 12), 2009, pp. 34-37.
 18. «El Eterno retorno de los cátaros», La Aventura de la Historia 130 (any 11) 2009, pp. 50-55
 19. «Cátaros en España. Nuevas perspectivas», Clio: Revista de Historia. Especial “Cátaros ¿rebeldes con causa?” 2009, pp. 46-55.
 20. «Guillhem Belibaste. Historia de una traición», La Aventura de la Historia 107 (any 9) 2007, pp. 22-29.
 21. «Cátaros en España, el último refugio», Clío: Revista de Historia 68 (any 6) 2007, pp. 22-29.

Reviews in scientific journals

 1. Book [eng]: Villanova, Arnaldi de, Interpretatio de visionibus in somniis Dominorum Iacobi Secundi, Regis Aragonum, et Friderici Tertii, Regis Siciliae, eius fratris. Estudi i edició a cura de Jaume Mensa. AVOthO XIV. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2019. In: Speculum 97/4 (2022): 1153-1154 (PDF).
 2. Book [cat]: Villanova, Arnaldi de, Expositio super aphorismo Hippocratis “In morbis minus”. Estudi i edició a cura de M. R. McVaugh. Repetitio super aphorismo Hippocratis “Vita brevis”. Edició a cura de M. R. McVaugh; estudi a cura de M. R. McVaugh i F. Salmón. AVOMO XIV, Barcelona: Fundació Noguera–Universitat de Barcelona 2014. In: Arxiu de Textos Catalans Antics 32 (2017-2019): 763-766. (PDF)
 3. Book [cat]: Arnau de Vilanova, Regiment de sanitat per al rei d’Aragó. Aforismes de la memòria, ed. a cura d’Antònia Carré (Filologia UB). Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona 2017. In: Arxiu de Textos Catalans Antics 32 (2017-2019): 766-768. (PDF)
 4. Book [cat]: L. Lanza, “Ei autem qui de politia considerat”: Aristotele nel pensiero politico medievale, Barcelona-Madrid: Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales, 2013. In: Anuario de Estudios Medievales 46/2 (2016): 1021-1022. (PDF) | (review)
 5. Book [esp]: J. Ducos, P. Henriet (dir.), Déplacements des hommes, circulation des textes et identités dans l’Occident médiéval. Actes du colloque de Bordeaux 2-3 février 2007 (Toulouse: Méridiennes, 2013). In: Anuario de Historia de la Iglesia 23 (2014): 577-579. (PDF)
 6. Book [esp]: Damian J. Smith. Crusade, Heresy and Inquisition in the Lands of the Crown of Aragon (c. 1167-1276). (Leiden and Boston: Brill, 2010). In: Hispania Sacra 66/134 (2014): 795-798 (PDF)
 7. Book [eng]: K. Sullivan, The Inner Lives of Medieval Inquisitors (Chicago: University of Chicago Press, 2011). In: Medievalia 16 (2013): 350-353. (PDF)
 8. Book [cat]: T. Benatouïl, I. Draelants (eds.), Expertus sum. L’expérience par les sens dans la philosophie naturelle médiéval (Florència: Edizzioni del Galluzzo, 2011). In: Anuario de Estudios Medievales 43/1 (2013): 351-352. (PDF)
 9. Book [cat]: J. Mensa, Arnau de Vilanova i les teories medievals de l’amor. XXI Premi Joan Maragall (Barcelona: Cruïlla, 2012). In: Anuario de Estudios Medievales 43/1 (2013): 447-449. (PDF)
 10. Book [cat]: Arnau de Vilanova, Tractat sobre l’amor heroic. A cura de M. R. McVaugh [introducció i edició del text llatí] i S. Giralt [traducció catalana i notes], (Barcelona: Barcino 2011). In: Sonograma magazine. Revista de pensament musical i difusió cultural, 29 d’abril de 2012. (enllaç)
 11. Book [fr]: A. Calvet, Les œuvres alchimiques attribuées à Arnaud de Villeneuve: grand œuvre, médecine et prophétie au Moyen-Âge (Textes et travaux de Chrysopoeia, 11) (Paris – Milan: S.É.H.A. – Archè, 2011). In: Medievalia 15 (2012): 379-382. (PDF)
 12. Book [eng]: Aristoteles Latinus (ALPE XVII 1.III) Aristoteles, De motu animalium. Fragmenta Translationis anonymae, P. De Leemans (ed.), XCII+69 p., (Turnhout: Brepols, 2011); Aristoteles Latinus (ALPE XVII 2.II-III) Aristoteles, Guillelmus de Morbeka, De progressu animalium. De motu animalium. Translatio Guillelmi de Morbeka, P. De Leemans (ed.), CCLX+118 p., (Turnhout:  Brepols, 2011). In: Medievalia 15 (2012): 353-357 (PDF)